100 TL VE ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ
   
 
 
 
 
     
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır

Data Yayınları 2018 GYS T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazırlık Kitabı

Data Yayınları 2018 GYS T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazırlık Kitabı

Piyasa Fiyatı

:

108.00 TL
Satış Fiyatı

:

81.00 TL
Sayfa Sayısı

:

Ürün Barkodu

:

9786059754545
Adet
Data Yayınları 2018 GYS T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazırlık Kitabı
Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver
Data Yayınları 2018 GYS T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazırlık Kitabı

İÇİNDEKİLER
 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
5-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
6-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
7-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
10-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
11-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun
12-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler)
13-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Birinci Kitap;
-Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88)
*İkinci Kitap;
-Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 )
14-6085 sayılı Sayıştay Kanunu
15-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
16-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
17-4458 sayılı Gümrük Kanunu
18-7201 sayılı Tebligat Kanunu
19-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
20-6245 sayılı Harcırah Kanunu,
21-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
22-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
23-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
24-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
25-2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
26-2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
27-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
28-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
29-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
30-5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
31-Pasaport Kanunu
32-213 sayılı Vergi Usul Kanunu
33-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
34-5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi I lakkında Kanun
35-6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
36-4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun
37-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
38-Elektronik İmza Kanunu,
39- Bakanlık Temsilcisi Tüzüğü
40-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
41-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
42-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,
43-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
44-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
45-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik
46-Gümrük Yönetmeliği
47- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
48-Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
49-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
50-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
51-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
52- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yönetmeliği
53-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
54-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
55-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
56-Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
57-Taşınır Mal Yönetmeliği,
58- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Yönetmelik
59-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
60-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği
61-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
62-Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
63-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
64-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
65-Adli Kolluk Yönetmeliği
66-Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
67-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
68-Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
69-Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
70-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.
71- İhracat Yönetmeliği
72-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
73-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
74-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,
75-Tasfiye Yönetmeliği
76-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
77-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
78-2013/3 sayılı Genel Kurulla ilgili Genelge
79-KOOP-BİS(Kooperatİfçilik Bilgi Sistemi) Genelgesi
80-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge
81-Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.36 TL 86 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Türkiye Finans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Yapı Kredi bankası - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.32 TL 85 TL
17.23 TL 86 TL
14.52 TL 87 TL
10 TL 90 TL
7.67 TL 92 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
İADE DEĞİŞİM TEXT...
Data Yayınları 2018 GYS T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hazırlık Kitabı

İÇİNDEKİLER
 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2-5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3-3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
4-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
5-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
6-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
7-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8-6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
9-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
10-1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
11-4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun
12-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Genel Hükümler)
13-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Birinci Kitap;
-Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88)
*İkinci Kitap;
-Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562 )
14-6085 sayılı Sayıştay Kanunu
15-1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
16-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
17-4458 sayılı Gümrük Kanunu
18-7201 sayılı Tebligat Kanunu
19-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
20-6245 sayılı Harcırah Kanunu,
21-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
22-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
23-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
24-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
25-2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
26-2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
27-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
28-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
29-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
30-5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
31-Pasaport Kanunu
32-213 sayılı Vergi Usul Kanunu
33-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
34-5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi I lakkında Kanun
35-6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
36-4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun
37-5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
38-Elektronik İmza Kanunu,
39- Bakanlık Temsilcisi Tüzüğü
40-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
41-640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
42-4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik,
43-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
44-Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
45-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik
46-Gümrük Yönetmeliği
47- Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
48-Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
49-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
50-Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
51-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
52- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yönetmeliği
53-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
54-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
55-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
56-Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
57-Taşınır Mal Yönetmeliği,
58- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Yönetmelik
59-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
60-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği
61-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
62-Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
63-Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
64-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
65-Adli Kolluk Yönetmeliği
66-Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
67-Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
68-Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
69-Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
70-Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik.
71- İhracat Yönetmeliği
72-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
73-5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
74-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik,
75-Tasfiye Yönetmeliği
76-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
77-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
78-2013/3 sayılı Genel Kurulla ilgili Genelge
79-KOOP-BİS(Kooperatİfçilik Bilgi Sistemi) Genelgesi
80-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet Giderlerinin Kullanımına Ait Yönerge
81-Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.36 TL 86 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Türkiye Finans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Yapı Kredi bankası - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.09 TL 84 TL
17.05 TL 85 TL
14.21 TL 85 TL
9.78 TL 88 TL
7.58 TL 91 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
41.75 TL 84 TL
28.13 TL 84 TL
21.32 TL 85 TL
17.23 TL 86 TL
14.52 TL 87 TL
10 TL 90 TL
7.67 TL 92 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
İlginizi çekebilecek diğer ürünler
% 25
Yargı Yayınları GYS Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konu Özetli ve Açıklamalı Soru Bankası
75.60 TL
56.70 TL
% 25
Tek Uzem Yayınları MEB Şube Müdürlüğü Çözümlü 10 Deneme Sınavı
29.00 TL
21.75 TL
% 25
Yargı Yayınları 2018 GYS GÜMRÜK Kaçakçılık ve Dış Ticaret Mevzuatı
59.90 TL
44.93 TL
% 25
Yargı Yayınları GYS Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınava Son Bakış Anahtar Notlu 10 Deneme Sınavı
32.50 TL
24.38 TL
% 25
Data Yayınları GYS Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Hazırlık Kitabı
32.40 TL
24.30 TL
% 35
Data Yayınları GYS İçişleri Bakanlığı VHKİ ve Şefime Özel Konu Anlatımlı Soru Bankası 5 Deneme Sınavı
43.20 TL
28.08 TL
% 25
Data Yayınları GYS T.C. İçişleri Bakanlığı Konu Anlatımlı Soru Bankası
79.00 TL
59.25 TL
% 25
Data Yayınları GYS İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 10 Deneme Sınavı
21.60 TL
16.20 TL
% 20
Yediiklim GYS Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası 2. Baskı
69.50 TL
55.60 TL
% 25
Yargı Yayınları GYS İçişleri Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Sınavlarına Yönelik Konu Anlatımlı Soru Bankası
59.00 TL
44.25 TL
% 25
Yargı Yayınları GYS Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavlarına Hazırlık Kılavuzu
69.50 TL
52.13 TL
% 25
Data Yayınları 2018 Diyanet İşleri Başkanlığı GYS Konu Anlatımlı Soru Bankası
57.50 TL
43.13 TL
% 25
Data Yayınları 2018 GYS Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Konu Anlatımı
64.80 TL
48.60 TL
% 25
Data Yayınları 2018 GYS Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Soru Bankası
37.80 TL
28.35 TL
% 25
Yargı Yayınları GYS Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Konu Anlatımlı Soru Bankası
84.50 TL
63.38 TL