100 TL VE ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ
   
 
 
 
 
     
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır

Pegem 2018 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli GYS Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası
Pegem 2018 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli GYS Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası
9786053181156

Piyasa Fiyatı :

75.00 TL

Ürün Fiyatı :

75.00 TL
Adet
Ürün Puanı :

0 oy ile 5 üzerinden nan puan aldı

İlk yorumlayan sen ol ! (0)
Pegem 2018 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli GYS Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı yapılması öngörülmüştür. Uzman bir kadro tarafından Sağlık Bakanlığınca yayınlanan konulara uygun olarak hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVI ŞEF UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 10
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 6
3 Genel Kültür 6
4 T.C. Anayasası
(Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6) 7
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun 2
7 3071 sayılı Dilekçe Kanunu 2
8 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2
9 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 2
10 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 2
11 Taşınır Mal Yönetmeliği 2
12 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2
13 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 2
14 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 7
15 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 3
16 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 4
17 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 2
18 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği 3
19 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2
20 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu 2
21 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2
22 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 2
TOPLAM SORU SAYISI 80
SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVI VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ UNVANI SINAV KONULARI
ve SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 8
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 7
3 Genel Kültür 7
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4) 9
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6
10
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Birinci Bölüm; İkinci Bölüm; Üçüncü
Bölüm; Beşinci Bölüm; Yedinci Bölüm)
9
11 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 3
12 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği 4
13 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu 3
14 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
15 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 3
TOPLAM SORU SAYISI 80
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVI MEMUR UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 8
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 7
3 Genel Kültür 7
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4) 9
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6
10
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Birinci Bölüm; İkinci Bölüm; Üçüncü
Bölüm; Beşinci Bölüm; Yedinci Bölüm)
9
11 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 3
12 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği 4
13 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu 3
14 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
15 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 3
TOPLAM SORU SAYISI 80
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVIŞOFÖR UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 8
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 7
3 Genel Kültür 7
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1) 10
6 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 6
7
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Birinci Bölüm; İkinci Bölüm; Beşinci
Bölüm; Yedinci Bölüm: Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı)
10
8 Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik 8
9
Karayolları Trafik Yönetmeliği
• Birinci Kısım: İkinci Bölüm;
• İkinci Kısım: Dördüncü Bölüm (Sağlık Bakanlığı`nın Görev ve Yetkileri);
• Dördüncü Kısım: Altıncı Bölüm;
• Beşinci Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm;
• Altıncı Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm,
Beşinci Bölüm, Altıncı Bölüm, Onuncu Bölüm;
• Yedinci Kısım
12
10 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair
Yönetmelik 4
TOPLAM SORU SAYISI 80
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.3 TL 80 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Türkiye Finans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Yapı Kredi bankası - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.74 TL 79 TL
15.96 TL 80 TL
13.44 TL 81 TL
9.26 TL 83 TL
7.1 TL 85 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
İADE DEĞİŞİM TEXT...
Pegem 2018 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli GYS Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı yapılması öngörülmüştür. Uzman bir kadro tarafından Sağlık Bakanlığınca yayınlanan konulara uygun olarak hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVI ŞEF UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 10
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 6
3 Genel Kültür 6
4 T.C. Anayasası
(Birinci Kısım; İkinci Kısım; Üçüncü Kısım: 1. Bölüm ve 2. Bölüm) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4; Kısım 5; Kısım 6) 7
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun 2
7 3071 sayılı Dilekçe Kanunu 2
8 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2
9 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 2
10 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 2
11 Taşınır Mal Yönetmeliği 2
12 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2
13 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 2
14 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 7
15 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 3
16 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 4
17 Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik 2
18 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği 3
19 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2
20 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu 2
21 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2
22 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 2
TOPLAM SORU SAYISI 80
SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVI VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ UNVANI SINAV KONULARI
ve SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 8
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 7
3 Genel Kültür 7
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4) 9
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6
10
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Birinci Bölüm; İkinci Bölüm; Üçüncü
Bölüm; Beşinci Bölüm; Yedinci Bölüm)
9
11 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 3
12 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği 4
13 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu 3
14 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
15 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 3
TOPLAM SORU SAYISI 80
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVI MEMUR UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 8
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 7
3 Genel Kültür 7
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1; Kısım 2; Kısım 3; Kısım 4) 9
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun 3
7 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 3
8 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 3
9 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 6
10
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Birinci Bölüm; İkinci Bölüm; Üçüncü
Bölüm; Beşinci Bölüm; Yedinci Bölüm)
9
11 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 3
12 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları
Yönetmeliği 4
13 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu 3
14 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4
15 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 3
TOPLAM SORU SAYISI 80
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI (TKHK-THSK) 2017 YILI GÖREVDE
YÜKSELME SINAVIŞOFÖR UNVANI SINAV KONULARI VE SORU SAYILARI
SIRA NO KONULAR SORU SAYISI
1 Türkçe ve Dil Bilgisi 8
2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 7
3 Genel Kültür 7
4 T.C. Anayasası (Birinci Kısım; İkinci Kısım) 8
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1) 10
6 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 6
7
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Birinci Bölüm; İkinci Bölüm; Beşinci
Bölüm; Yedinci Bölüm: Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı)
10
8 Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik 8
9
Karayolları Trafik Yönetmeliği
• Birinci Kısım: İkinci Bölüm;
• İkinci Kısım: Dördüncü Bölüm (Sağlık Bakanlığı`nın Görev ve Yetkileri);
• Dördüncü Kısım: Altıncı Bölüm;
• Beşinci Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm;
• Altıncı Kısım: Birinci Bölüm, İkinci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Dördüncü Bölüm,
Beşinci Bölüm, Altıncı Bölüm, Onuncu Bölüm;
• Yedinci Kısım
12
10 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair
Yönetmelik 4
TOPLAM SORU SAYISI 80
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.3 TL 80 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Türkiye Finans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Yapı Kredi bankası - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.53 TL 78 TL
15.79 TL 79 TL
13.16 TL 79 TL
9.06 TL 82 TL
7.02 TL 84 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4 5 6 9 12
38.66 TL 77 TL
26.04 TL 78 TL
19.74 TL 79 TL
15.96 TL 80 TL
13.44 TL 81 TL
9.26 TL 83 TL
7.1 TL 85 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
İlginizi çekebilecek diğer ürünler
Tek Uzem Yayınları MEB Şube Müdürlüğü Çözümlü 10 Deneme Sınavı
29.00 TL
Yargı Yayınları 2018 GYS GÜMRÜK Kaçakçılık ve Dış Ticaret Mevzuatı
59.90 TL
Pegem 2018 İçişleri Bakanlığı GYS Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası
115.00 TL
Pegem 2018 Sosyal Güvenlik Kurumu GYS Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımlı ve Soru Bankası 2 Cilt
145.00 TL
Pegem 2018 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı GYS Hazırlık Konu Anlatımlı Soru Bankası
135.00 TL