Data Yayınları 2020 GYS T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Hazırlık Kitabı 1-2

Data Yayınları 2020 GYS T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Hazırlık Kitabı 1-2

Barkod : 9786059754545
Data Yayınları 2020 GYS T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Hazırlık Kitabı 1-2 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU ÜNİTE 2 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ÜNİTE 3 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÜNİTE 4 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU ÜNİTE 5 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ÜNİTE 6 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ÜNİTE 7 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU ÜNİTE 8 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN ÜNİTE 9 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ÜNİTE 10 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN ÜNİTE 11 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN ÜNİTE 12 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU - GENEL HÜKÜMLER ÜNİTE 13 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU ÜNİTE 14 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU ÜNİTE 15 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU ÜNİTE 16 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN ÜNİTE 17 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ÜNİTE 18 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU ÜNİTE 19 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN ÜNİTE 20 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU ÜNİTE 21 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU ÜNİTE 22 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU ÜNİTE 23 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÜNİTE 24 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ÜNİTE 25 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN ÜNİTE 26 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU ÜNİTE 27 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ÜNİTE 28 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ÜNİTE 29 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ÜNİTE 30 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU ÜNİTE 31 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU ÜNİTE 32 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU ÜNİTE 33 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÜNİTE 34 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ÜNİTE 35 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN ÜNİTE 36 5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ÜNİTE 37 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÜNİTE 38 KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK ÜNİTE 39 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU ÜNİTE 40 GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 41 SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 42 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 43 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 44 SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 45 GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 46 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 47 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 48 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU ÜNİTE 49 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 50 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 51 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 52 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 53 GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 54 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 55 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 56 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 57 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 58 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 59 YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 60 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 61 ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 62 ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 63 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 64 KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 65 DIŞ HATLARA SEFER YAPAN GEMİLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 66 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÜNİTE 67 İHRACAT YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 68 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 69 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 70 TASFİYE YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 71 TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 72 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 73 2013-3 SAYILI GENEL KURULLA İLGİLİ GENELGE ÜNİTE 74 KOOP-BİS (KOOPERATİFÇİLİK BİLGİ SİSTEMİ) GENELGESİ ÜNİTE 75 GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEKİ GİZLİ HİZMET GİDERLERİNİN KULLANIMINA AİT YÖNERGE ÜNİTE 76 GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÜNİTE 77 İTHALAT YÖNETMELİĞİ ÜNİTE 78 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÜNİTE 79 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜNİTE 80 TIR SÖZLEŞMESİ - TIR UYGULAMA TEBLİĞİ ÜNİTE 81 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÜNİTE 82 NAKİT KONTROLLERİNE İLİŞKİN GENELGELER ÜNİTE 83 5300 SAYILI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNU ÜNİTE 84 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
Yazar
Data Yayınları Komisyon
Ebat
16x24
Sayfa Sayısı
1420
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR