Data Yayınları 2020 GYS T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Soru Bankası

Data Yayınları 2020 GYS T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Soru Bankası

Barkod : 9786059754552
Data Yayınları 2020 GYS T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Soru Bankası
İÇİNDEKİLER:
 
ÜNİTE 1 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
ÜNİTE 2 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
ÜNİTE 3 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
ÜNİTE 4 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU
ÜNİTE 5 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
ÜNİTE 6 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
ÜNİTE 7 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
ÜNİTE 8 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 9 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU
ÜNİTE 10 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 11 4572 SAYILI TARIM SATIŞ KOOPERATİF VE BİRLİKLERİ HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 12 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU - GENEL HÜKÜMLER
ÜNİTE 13 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
ÜNİTE 14 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU
ÜNİTE 15 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
ÜNİTE 16 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
ÜNİTE 17 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
ÜNİTE 18 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
ÜNİTE 19 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 20 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
ÜNİTE 21 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU
ÜNİTE 22 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU
ÜNİTE 23 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 24 1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
ÜNİTE 25 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 26 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
ÜNİTE 27 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
ÜNİTE 28 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
ÜNİTE 29 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 30 5682 SAYILI PASAPORT KANUNU
ÜNİTE 31 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU
ÜNİTE 32 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU
ÜNİTE 33 5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER
MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 34 6563 SAYILI ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 35 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR
KANUN
ÜNİTE 36 5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN
ÜNİTE 37 5070 SAYILI  ELEKTRONİK İMZA KANUNU
ÜNİTE 38 KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA BULUNDURULACAK TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK
ÜNİTE 39 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
ÜNİTE 40 GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 41 SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV
VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 42 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 43 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 44 SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 45 GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 46 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 47 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 48 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
KANUNU
ÜNİTE 49 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 50 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 51 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 52 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÜNİTE 53 GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 54 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
ÜNİTE 55 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
ÜNİTE 56 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Yazar
Data Yayınları Komisyon
Ebat
16x24
Sayfa Sayısı
384
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR