Pegem 2018 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası

İndirim Oranı : %20 İndirim
Barkod : 9786053180760
₺5,87 'den başlayan taksitlerle
Pegem 2018 İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası
ÖN SÖZ
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında,
2015 yılında yapılacak mahalli idareler personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında aşağıdaki konulara
yer verileceği İçişleri Bakanlığının 13/01/2015 tarihli ve : 931272266/-902.03-883 sayılı yazısında belirtilmiştir:
GRUPLAR UNVAN SORUMLU OLDUKLARI KONULAR
1.GRUP
V.H.K.İ.
Bilgisayar
İşletmeni,
Veznedar,
Anbar Memuru,
Ayniyat
Memuru,
Belediye Trafik
Memuru, Bilet
Satış Memuru,
Evlendirme
Memuru,
Gemi Adamı,
Gişe Memuru,
Memur,
Mutemet,
Sayaç Memuru,
Tahsildar,
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi, Şoför
1 YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
BELEDİYE KANUNU
• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
• Belediyenin organları
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
• Büyükşehir belediyesinin organları
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
• İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
• İl Özel İdaresinin organları
KÖY KANUNU
• Köyün organları
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
• Kuruluş
• Birliğin organları
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• Amaç ve Kapsam
• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
KAMU İHALE KANUNU
• Temel ilkeler
2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve
Memurların Değerlendirilmesi
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
2. GRUP
Çözümleyici,
Uzman,
Şef, Koruma
ve Güvenlik
Şefi, Bando
Şefi, Ayniyat
Saymanı, Kontrol
Memuru,
Muhasebeci,
Eğitmen
1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
BELEDİYE KANUNU
• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
• Belediyenin organları
• Belediye teşkilatı ve personeli
• Belediyenin gelir ve giderleri
• Belediye bütçesi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
• Büyükşehir belediyesinin organları
• Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
• Mali hükümler
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
• İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
• İl Özel İdaresinin organları
• İl Özel İdaresi Teşkilatı
• Mali Hükümler ve Cezalar
• Cezalar
KÖY KANUNU
• Köyün organları
• Köylerin görevleri
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
• Kuruluş
• Birliğin organları
• Birliğin Gelirleri
• Birliğin Giderleri
• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
• Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
• Ortak Hükümler
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• Amaç ve Kapsam
• Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
• Dış Denetim
• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
KAMU İHALE KANUNU
• Temel ilkeler
• İhale Komisyonu
• İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
• İhale İlan Süreleri ve Kuralları
• Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
• Tekliflerin Değerlendirilmesi
• İhale Sonucunun İlanı
2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve
Memurların Değerlendirilmesi
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3- ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
3. GRUP
Koruma ve
Güvenlik Görevlisi
Amiri
1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI
BELEDİYE KANUNU
• Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
• Belediyenin organları
• Belediye teşkilatı ve personeli
• Belediyelerin denetimi
• Belediyenin gelir ve giderleri
• Belediye bütçesi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
• Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
• Büyükşehir belediyesinin organları
• Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
• Mali hükümler
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
• İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
• İl Özel İdaresinin organları
• İl Özel İdaresi Teşkilatı
• İl Özel İdarelerinin Denetimi
• Mali Hükümler ve Cezalar
• İl Özel İdare Bütçesi
• Cezalar
3- ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
KÖY KANUNU
• Köyün organları
• Köylerin görevleri
• Köylerin gelirleri
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
Kuruluş
• Birliğin organları
• Birliğin Gelirleri
• Birliğin Giderleri
• Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
• Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
• Ortak Hükümler
• KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
• Amaç ve Kapsam
• Bütçe Türleri ve Kapsamları
• Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
• Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
• İç Kontrol Sistemi
• Dış Denetim
• Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
KAMU İHALE KANUNU
• Temel ilkeler
• İhale Komisyonu
• İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
• İhale İlan Süreleri ve Kuralları
• Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
• Tekliflerin Değerlendirilmesi
• İhale Sonucunun İlanı
2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal
geçmişine genel bir bakış
• 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve
Memurların Değerlendirilmesi
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
4. GRUP Müdür, Hukuk
Müşaviri
1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT
• Belediye Kanunu
• Büyükşehir Belediyesi Kanunu
• İl Özel İdaresi Kanunu
• Köy Kanunu
• Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Kamu İhale Kanunu
2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT
• Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal
Geçmişine Genel Bir Bakış
• 1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri
Sistemi
• 1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları
• Türkiye’nin İdari Teşkilatı
• Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
• Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük
Dosyası
• Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde
Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
3-ORTAK KONULAR
• Atatürkçü Düşünce Sistemi
• İletişim
• Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları
• Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
• Resmi Yazışmalar
• Noktalama İşareti
• Yazım Kuralları
Kitapta, yukarıda belirtilen konulara ve çıkmış sorulara yer verilmiş, kitapta yer alan
• Mevzuat konularından,
• Tereddüde kalınan sorulardan
• Çıkmış sorulardan (çıkmış sorular ve cevap anahtarı aynen alınmış olup, cevap anahtarında ve soru
yapısında olası bir hata olabileceği göz önüne alınması gerekmektedir.)
olası hataların olması halinde, bu kapsamdaki uyarılarınızı yayınevimizin [email protected] adresine bildirmeleri
halinde en kısa zamanda cevap verilecektir. Sınava girecek olan adaylarımızın, mutlaka söz konusu internet
adresimizi sık sık takip etmeleri gerekmektedir.
Kitabımızın sınava hazırlanan adayların başarılarına katkı getirmesi dileklerimizle