Pegem Akademi Eğitim Bilimine Giriş

Fiyat : ₺31,48
Barkod : 9786052410233
Pegem Akademi Eğitim Bilimine Giriş
Bu kitabın yazılış amacı, günümüz Türkiye’sinin en önemli sermayesi olan gençlerimizin, özellikle de eğitimde görev almak isteyen öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanmasıdır. Öğretmen adayları öğretmenlik becerilerini kazandıktan sonra toplumu geleceğe hazırlamak yönünde çaba sarf edeceklerdir. Çünkü eskiden beri bireylerin iyi insan olarak yetiştirilmesi söz konusu olduğunda ilk akla gelen meslek öğretmenlik mesleğidir. Bu durum eğitim sisteminin başarısının büyük ölçüde öğretmenlerin gönüllülüklerine, motivasyonlarına, iyi oluşlarına, irade, sevgi ve sabırlarına bağlı olmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda kitapta bir çok konu ele alınmış ve açıklanmıştır. Bu konular eğitim ile ilgili temel kavramlar; eğitimin bilimsel, tarihi, toplumsal ve sosyolojik, psikolojik, felsefi, politik, ekonomik temelleri; eğitimin amaçları ve işlevleri; Türk milli eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı; eğitimin yönetimi; öğretmenlik mesleği ve eğitimde yeni yaklaşımlardır. Elinizdeki bu kitabın, öğretmenlik mesleğine ilgi duyan, seven ve seçenlerle beraber bu alanla ilgilenmeye çalışan herkese kaynak kitap olacağı düşünülmektedir.