TYT Kimya Soru Kutusu

TYT Kimya Soru Kutusu

Marka : Krakademi
Barkod : 978605228443

pdf-buton1.png (8 KB)

GÜNCEL MÜFREDAT VE YENİ NESİL SORULAR:

MEB’in müfredattaki son değişiklikleri göz önüne alınarak içerikte yeni nesil soru kalıpları kullanılmıştır.

Son yıllarda YKS’da çıkan sorular MEB kitabı ile paralel olduğun için MEB kitapları taranarak neredeyse her cümlesi soru olarak kitaba eklenmiştir.

 

SORU KUTUSUNDA HER ÜNİTE 3 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR:

  1. Bölüm: Kazanım Testleri
  2. Bölüm: Konu Tarama Testleri
  3. Bölüm: Genel Tekrar Testleri

KAZANIM TESTLERİ: Ünite içerisindeki her alt başlıktan kazanım testi adı altından en az bir konunun önemine göre 3’er test vardır.

KONU TARAMA TESTİ: Ünite içerisindeki bütün kazanımları kapsayan testlerdir. Kazanımlar pekiştikten sonra her ünite de 4 test olacak şekilde tekrar niteliğindedir.

GENEL TARAMA TESTLERİ: 2. Üniteden itibaren her ünitenin sonunda 2 şer genel tekrar testi bulunmaktadır. Genel Tekrar testi ile düzenli olarak öncesinde çalışılmış olan konuların unutulmaması için bütün kazanımları kapsayan sorular mevcuttur. Aslında her ünite sonunda 12 soruluk TYT denemesi gibi olan testlerdir.

 

KİTAPTA HANGİ BAŞLIKLAR VAR
 

KİMYA BİLİMİ

Kaya Disiplinleri

Kimyanın Sembolik Dili

Güvenlik Sembolleri

Konu Tarama Testleri

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

Atom modelleri

Atomun yapısı

Periyodik sistem

Periyodik özellikler

Konu Tarama Testleri

Genel Tekrar Tesi

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Kimyasal türlerin sınıflandırlması

Güçlü etkileşimler

Zayıf etkileşimler

Fiziksel ve kimyasal değişimler

Konu Tarama Testleri

Genel Tekrar Tesi

Maddenin fiziksel halleri

MADDENİN HALLERİ

Katılar

Sıvılar

Gazlar

Konu Tarama Testleri

Genel Tekrar Tesi

KARIŞIMLAR

Homojen ve Heterojen Karışımlar

Çözünme Olayı

Derişim Birimleri

Koligatif Özellikler

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

Konu Tarama Testleri

Genel Tekrar Tesi

ASİTLER, BAZLAR, TUZLAR

Asitler ve Bazlar

Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

Hayatımızda Asitler ve Bazlar

Tuzlar

Konu Tarama Testleri

Genel Tekrar Tesi

KİMA HER YERDE

Konu Tarama Testleri

Genel Tekrar Tesi

 

 

Dersler Kimya